Coaching – hvad er det?

Ligesom de fleste meget store idræts-stjerner bruger trænere/hjælpere/ facilitatorer til at hjælpe sig med at yde top-præstationer, –

På samme måde, kan vi alle – hver især – også have brug for en coach til at hjælpe os med at yde eller leve optimalt.

Formålet med coaching er at frembringe læring og handling.

Læring om hvem vi selv er, og hvad vi inderst inde gerne vil – og –

Handling – frembringelse af konkrete handlinger, der leder os henimod vores ønskede mål.

jp|coaching – Sæt klare mål

GRUND-regler for en coaching samtale

  • Coachee bestemmer dagsordenen for, hvad der skal tales om.
  • Coachee har alle nødvendige resurcer for at kunne nå sine mål.
  • Coachee skal selv finde svarene på egne spørgsmål – og skal helhjertet bifalde og gå ind for de handlinger, der aftales i samtalen.
  • Som coach er det min opgave at stille åbne og igangsættende spørgsmål, støtte og motivere dig som coachee til at få mod, lyst og energi til at realisere dine mål og drømme.
Nå dine mål og drømme gennem “Grow modellen”. | Mads Vang Christensen

HUSK – du er “stjernen” i dit eget liv! – Coaching will help you Shine!